Overzicht

Vandaag lanceren we onze Agile Sourcing propositie. 

Vandaag lanceren we onze Agile Sourcing propositie, waarmee we organisaties helpen meer waarde te genereren in de samenwerking met hun IT leveranciers.

Geïnspireerd door een aantal Agile principes… met een volle gereedschapskist aan verfrissende inzichten, innovatieve tools, actieve werkvormen én meer dan 25 jaar IT Sourcing ervaring, helpen we partijen een duurzaam betere samenwerking te smeden. Eén die ook kan ‘meebewegen’ als veranderende omstandigheden daarom vragen.

Transformatie in uitvoering…

Ruim een jaar geleden begon een mooie samenwerking in ons netwerk. Samen met Co-Learning mochten we een zeer uitdagende transformatie in het Innovatie domein van een van onze klanten begeleiden. Time to Market versnellen, kwaliteit omhoog en kosten omlaag waren de duidelijke doelen van een programma dat al snel de titel Agile kreeg. Agile werd een ‘buzz word’ en een begrip waar al snel de term ‘resultaat’ aan werd gekoppeld. En toen ging het snel…

Een team van Agile coaches en Scrum Masters ging samen met onze klant en haar belangrijkste leverancier aan de slag. Learning by doing, value creation, less is more en execution power werden dagelijkse realiteit. En transparantie, luisteren en verantwoordelijkheid nemen de norm.

De tussentijdse resultaten zijn veelbelovend maar we zijn er nog niet. Maar bij de nieuwe manier van werken hoort ook trots zijn op je (tussentijdse) resultaat en daarom wilden we je dit niet onthouden…

Misunderstandings on productivity measurements in IT

MISUNDERSTANDINGS ON PRODUCTIVITY MEASUREMENTS IN IT

July 2015, by Jurgen De Smet

We get a lot of questions on measuring “productivity” within organisations in relation to Agile or Lean adoptions and today was no different than any other, the big productivity questions came in our direction again. This was the trigger for me to write down some things related to productivity measurements, which I find valuable to share.
First of all we need to distinguish between “Leading” and “Lagging” indicators on measurements about productivity.

1. Leading = Before things are in production/used
2. Lagging = After things are in production/used (for a while)

Leading Indicators
The most popular method of measuring productivity is measuring output. Which comes from our industrial past where the amount of output pretty much equals the factory’s true productivity. Below some examples of well known measurements used in knowledge work, IT related.
Function points delivered – What about work that needs to be done that is/can not be counted in function points? Tackling technical debt for example, refactoring…

Story points delivered – What about quick feedback? What about extending the DoD? Why wouldn’t we just increase our estimates on our backlog items?

Lines of code produced – No comments needed anymore I guess! Plain stupid, google around and you’ll figure this out yourself.

Features delivered – What about variation of work needed to deliver features? Why wouldn’t we just focus on delivering easy, small features?…

All of the above mentioned measurements we could consider as “Leading” indicators in knowledge work and they have no linear impact on the organisation’s productivity as such! They might provide some feeling on the final outcome but they do not guarantee it.
All of the above are measuring output and a report from the Standish group on output delivered in IT projects shows us that 64% of the output delivered cannot really be considered as true productivity.

Agile productivity1

How many of your project deliverables are really used in the field? Do you know?
Could it be that you are capitalizing your projects on leading indicators today? Does it feel right?

Lagging Indicators
If leading indicators do not provide a true measurement on productivity then what does? The only true measurement for me is ROI or closest, actual measurement: EBITA (Earnings Before deduction of Interest, Tax and Amortisation).
On organisational level EBITA is continuously measured and considered very important! But… organisations do not seem to find a way to get this measurement applied within their departments. Why? Lots of organisations are organised according to the technical architecture or components of their products. Lots of organisations run projects on top of their (long or short lived) products. A single architectural component or a single project can never be measured towards EBITA by itself and as such organisations tend to leave this kind of measurement for what it was and focus on leading indicators as mentioned above.

There is a solution to have EBITA measured within the organisation and thus lower level structures!

This means reorganising the entire organisation towards “Products” with a “Customer Centric” view as described in the LeSS Framework for scaling Business Agility. This kind of product oriented setup provides us the capability to measure EBITA on a product. A product is clearly defined and product outcome has a direct, linear impact on its ROI or the company’s EBITA. If you are not able to measure true outcome in EBITA on your product, you might want to reconsider your organisational structures to change towards a bigger product definition.
Impossible? The LeSS framework is giving us the tools to organise 100’s of people on a single product. Bigger products provide us with the opportunity to apply a lagging indicator on productivity (EBITA), allowing us to evaluate the accuracy of leading indicators that might or might not be in place. As such giving us a true sense on productivity within parts of the organisation.
Why are a lot of organisations not managing to get this applied? Change is hard, unaware of the possibilities or maybe it is Larman’s Laws of Organisational Behavior that plays out. Who knows?
Conclusion

Productivity is a highly overrated and misunderstood aspect within IT organisations worldwide, as most of the organisations apply leading indicators to get a sense of productivity which have no linear connection to true outcomes. Focusing on those will induce risk of playing around with the numbers with lots of unwanted side effects.
Whether or not to measure productivity is an obsolete question, you want to measure and every company is measuring it in the end: EBITA. How to get this translated to parts of the organisation, that’s the true question to answer. Setting up customer-centric, big product oriented teams is one way to get there and I’m curious on other ways to get a lagging indicator on productivity in place.
Looking forward to get to know other options and I can only hope this post might trigger you to start experimenting with lagging indicators and sharing your findings.

Have a nice day.

Jurgen De Smet is co owner of Co Learing, an organisational improvement trainer, coach facilitator and well respected member of our network…

The Sourcing Network lanceert vernieuwde website

Op 12 november lanceert The Sourcing Network haar vernieuwde website. De belangrijkste vernieuwing is dat het netwerk van Sourcing professionals en uitgevoerde opdrachten inzichtelijk is gemaakt. Hiermee is snel duidelijk welke kennis en ervaring is ingezet bij welke opdrachten. Daarnaast is een animatie toegevoegd die snel inzicht geeft in de visie van The Sourcing Network. De toegevoegde proposities laten zien hoe deze in de praktijk wordt toegepast. “Overzichtelijk, helder en ‘to-the-point’. Een resultaat om trots op te zijn waarmee we weer duidelijk een volgende stap in onze ontwikkeling zetten”, aldus Addie Korsten, Managing Partner van The Sourcing Network.

Boeren-verstand, gezond-verstand!

Een paar weken geleden bracht de Tijdelijke Commissie ICT Projecten, na een lang en gedegen onderzoek, haar eindrapport uit waar door velen in de ICT industrie zo naar is uitgekeken. In meer dan 200 pagina’s zijn 10 conclusies en 34 aanbevelingen gedeeld. Maar wat het meest is blijven hangen is de in de toelichting door voorzitter Ton Elias gebruikte term: boeren-verstand. Eindelijk iemand met gezond-verstand!

Nu ben ik in de gelukkige omstandigheid dat mijn schoonvader een (voormalig) boer is. En ook nog een die ik beticht van het bezit van een grote hoeveelheid boeren-verstand. Als Managing Partner van een adviesorganisatie, dat succesvolle samenwerking tussen klant en leveranciers smeedt, biedt mij dat de perfecte uitgangspositie om boeren-verstand in de ICT vorm te geven. Dus, wat is boeren-verstand en hoe kunnen we een eerste aanzet daartoe in de ICT geven?

Boeren-verstand ontstaat door de zichzelf versterkende cirkel van kennis, het toepassen daarvan, de zo opgebouwde ervaring die weer leidt tot nieuwe inzichten en meer kennis. De boer zal dit waarschijnlijk niet zo zien maar hij is hiermee de ultiem lerende 1 mans organisatie. Zeker het veelvuldig toepassen van kennis (als A dan B) helpt hem de juiste keuzes te maken. En als het eens een verkeerde keuze is dan leert hij daar minstens net zoveel van (als A dan niet meer B).

En nu terug naar de ICT, wat kunnen we daarvan leren? We kunnen veel leren van boeren-verstand of eigenlijk gezond-verstand. Maar hoe kunnen wij dat toepassen in de ICT en meer specifiek bij het uitbesteden van ICT werkzaamheden? Nu kent gezond-verstand vele kenmerken maar in deze context noemen we de naar onze inzichten belangrijkste drie.

  1. Kijk naar de belangen van de verschillende partijen.

De ICT industrie is geen liefdadigheidsinstelling, er moet geld verdiend worden. Op zich natuurlijk een gezonde situatie maar ben je er als klant wel van bewust. Met welk doel gaat een leverancier de samenwerking aan: groei (omzet), winst, naamsbekendheid, markt- penetratie, beschermen van de bestaande positie? Bedenk (en maak dus concreet) hoe dat past bij de belangen die je als klant zelf hebt en wat voor lange termijn gedrag je van de leverancier kunt verwachten. Dat kan nogal verschillen van de vaak korte termijn intenties die worden uitgesproken.

  1. Bepaal zelf de haalbaarheid van wat je afspreekt.

Als is de scope van dienstverlening nog zo complex (of maken we dat), van sommige zaken moet je zelf vaststellen hoe een voorgestelde oplossing in de praktijk gaat werken. Doe het niet af als ‘dat is voor mij een black-box’ maar verdiep je in de inhoud hoe diensten geleverd gaan worden. Beperk je hierbij niet alleen tot de technische oplossing maar overzie het geheel van techniek, financiën, contractuele voorwaarden, overleg en alle verder ingrediënten die succesvolle samenwerking mogelijk maken. Met name de randvoorwaarden voor een succesvolle samenwerking worden nog wel eens vergeten maar het is logisch dat bijvoorbeeld grote verschillen in bedrijfsculturen tot botsingen leiden. En bij een partij die veel goedkoper aanbiedt dan alle concurrenten is het noodzakelijk om tot in detail niveau te begrijpen hoe dat mogelijk is. Om te begrijpen of ‘de deal’ voor de leverancier ‘wel uit kan’. Als dat niet zo is zal deze zich in allerlei bochten wringen om de winst toch op peil te houden. Met mogelijk negatieve effecten voor de dienstverlening ten gevolge.

  1. Zoek een passende partner

Onderzoek laat zien dat het vinden van een passende leverancier als cruciaal wordt bestempeld voor het lange termijn succes. Logisch, alleen er wordt wel gezocht maar niet expliciet genoeg. Het blijft toch vaak bij een verplicht nummertje in een selectie proces. Voorkom dat je dit soort inzichten pas opdoet als je echt met elkaar aan de slag bent. Stel duidelijke criteria op die je inzicht geven in cultuur, normen en waarden, omvang, werkwijze en belangen van organisaties. Een partij die erg transparant communiceert werkt moeilijk samen met een gesloten organisatie. Zo ook werkt een partij die zoekt naar de schuldige van een fout, moeilijk samen met een partij die vooral probeert te leren van fouten.

Natuurlijk zijn er nog meer voorbeelden van gezond, boeren-verstand maar met deze 3 hopen we de zichzelf versterkende cirkel van kennis en het toepassen daarvan in gang gezet te hebben.

Netwerkbijeenkomst 30 oktober 2014

Op 30 oktober jl. kwamen we met een groep van 15 personen samen in het stadion van voetbal vereniging NAC in Breda. Na een snelle aftrap door Addie Korsten werd de eerste helft gebruikt om de verbinding te zoeken. De persoonlijke inbreng van iedereen bracht ons snel bij de kern. Samengevat in een aantal steekwoorden: normen en waarden delen, gezamenlijke drijfveer, juiste intenties, competentie, elkaar iets gunnen, vakmanschap is meesterschap, diversiteit, de praktijk is mijn opleiding, samen opdrachten doen en… Nederland en België verdienen een betere IT.

Tijdens de rust – in dit geval een borrel – vertelden Graeme Rutjes en Eric Matijsen (resp. technisch directeur en commercieel manager van NAC) over het voetbalbedrijf en de commercie bij NAC. Na een rondleiding door het stadion, met ‘het veld in het donker’, ‘de innovatieve wasmanden’ en ‘de klok in het plafond’, aten we nog een hapje voordat de tweede helft begon.

Deze gebruikten we voor het definiëren van een aantal gezamenlijke acties rondom marketing, verbreding en verdieping van het portfolio, het verstevigen van het netwerk en het faciliteren van de verdere samenwerking. In de blessuretijd keken we terug op een geslaagde bijeenkomst die het netwerk verstevigde en een stevige basis legde om samen de vervolgstappen te zetten.

Succesvolle afronding Transitie opdracht KPN

Begin Juli heeft The Sourcing Network haar transitie opdracht bij KPN Group Belgium succesvol afgerond. The Sourcing Network begeleidde de overdacht van ontwikkel- en beheerwerkzaamheden van de bestaande naar de nieuwe IT partner. Voor een 70-tal applicaties – en de ondersteunende infrastructuur – veranderde daarmee het leveringsmodel van lokale dienstverlening naar een grotendeels offshore model. De transitie werd volledig volgens plan en binnen budget opgeleverd waarbij ook de gestelde kwalitatieve doelstellingen gerealiseerd werden.

Tom Poelhekken, Chief Technology Officer van KPN Group Belgium, is dan ook erg tevreden over de rol van The Sourcing Network: “Al vanaf het begin was het mij duidelijk dat The Sourcing Network een andere aanpak had. Naast het duidelijk structureren van het Transitie programma zelf, werd vooral gezocht naar een manier om de belangen van alle betrokken partijen bij elkaar te laten aansluiten. En dat heeft duidelijk gewerkt, alle doelstellingen die we vooraf gesteld hadden zijn gehaald”.

Aanpak The Sourcing Network levert nieuwe inzichten op

Half Mei ontving The Sourcing Network een verzoek van één van haar klanten voor het uitvoeren van een onderzoek hoe de samenwerking met een van haar belangrijkste IT leveranciers te optimaliseren. Deze leverancier verzorgt op wereldwijde schaal de End User Computing Services en The Sourcing Network werd gevraagd haar visie op deze samenwerking en mogelijke verbeteringen te geven.

Binnen enkele dagen bracht The Sourcing Network de benodigde kennis en ervaring op dit gebied bijeen en werd het onderzoek uitgevoerd. Naast aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening werd veel aandacht besteed aan de randvoorwaarden voor een succesvolle samenwerking.

Half Juni volgde de terugkoppeling en deze werd zeer waardevol bevonden. “Door vanuit een andere invalshoek naar de samenwerking te kijken ontstonden verrassende inzichten hoe we deze verder kunnen optimaliseren. Echt feedback die waarde toevoegt!”, aldus de Programma Manager van onze opdrachtgever.

Round Table zorgt voor verbinding!

Donderdag 15 november jl. organiseerden Bearing Point en The Sourcing Network een Round Table over ‘de invloed van de relatie op succesvol uitbesteden’.

Na de introductie door dagvoorzitter Prof. Dr. Piet Ribbers, Hoogleraar Bestuurlijke Informatiekunde aan de UvT, gaf Ingmar Pul van Bearing Point een inzicht in de Credit Suisse case. Hij ging in op de opgedane ervaringen en lessons learnt van Credit Suisse waarbij ‘groeien van leverancier naar partner’ en ‘openheid in communicatie’ belangrijke lessen waren. Onze gastheer, het Havenbedrijf Rotterdam, gaf vervolgens een rondleiding door het Haven Coordinatie Centrum. Rob Slegtenhorst lichtte de complexe logistiek en strenge veiligheidsmaatregelen toe, die de aan- en afvoer van de enorme volumes in deze wereldhaven in goede banen leiden.

Fons Trompenaars van Trompenaars Hampden-Turner volgde met een inspirerend betoog over hoe om te gaan met dilemma’s in de dagelijkse praktijk van outsourcing relaties. Waar doorgaans dilemma’s uitvergroot worden door standpunten en argumenten te herhalen en te verharden, riep Fons vooral op om verbinding te zoeken en zo tot oplossen van de dilemma’s te komen. Als laatste presenteerde Addie Korsten van The Sourcing Network de resultaten van het onderzoek ‘De relatie ontrafeld’. Dit onderzoek naar de succes- en faalfactoren van grote IT Sourcing deals bood onder andere inzicht in ‘de perceptiekloof’ tussen klant en leverancier. Daarnaast ging het in op een aantal ‘schijnzekerheden’ die de gangbare manier van leverancierselectie kan opleveren.

De sessie werd afgesloten met een levendige discussie waaruit bleek dat ‘de invloed van de relatie op succesvol uitbesteden’ op veel bijval kon rekenen. De Round Table eindigde met een netwerk diner bij Hotel New York waar alvast gestart werd met het leggen van verbindingen.

Bearing Point en The Sourcing Network zien terug op een zeer geslaagd evenement. Deze bijeenkomst heeft geleerd dat schijnbare belangentegenstellingen toch oplosbaar zijn als actief wordt gezocht naar verbinding! In de verwachting dat we met deze sessie nieuwe kennisdeling hebben gestart danken we alle aanwezigen voor hun actieve bijdrage.

Round Table met Bearing Point: ‘De invloed van de relatie op succesvol uitbesteden’

Op 15/11 organiseert The Sourcing Network, samen met Bearing Point, een Round Table bijeenkomst. Onderwerp van deze sessie is de invloed van de relatie tussen klant en leverancier op het succes van de uitbesteding. De Round Table vindt plaats in het World Port Center, het hoofdkantoor van het Havenbedrijf Rotterdam. Het programma van deze middag is alsvolgt:

– 15.30-16.00       Ontvangst

– 16.00-16.15       Introducties

– 16.15-16.45       Presentatie Onderzoek “De relatie ontrafeld”

– 16.45-17.15       Rondleiding Haven Coordinatie Centrum

– 17.15-17.40       Presentatie Case ” Credit Suisse”

– 17.45-19.15       Presentatie “Reconcillieren van dilemma’s rondom outsourcing”, gevolgd door een groepsdiscussie

– 19.30                 Diner Hotel New York

De middag staat onder leiding van Prof. Dr. P. Ribbers, Hoogleraar Bestuurlijke Informatiekunde aan de Universiteit van Tilburg.

We zien uit naar een actieve sessie, delen van kennis en ervaringen én samen werken aan verbetering!

In de pers: “IT takes more than 2 to tango”. Onderzoek naar succes en falen van grote IT Sourcing programma’s

Op 11 juni heeft de Financiële Telegraaf een artikel gepubliceerd, volgend op een interview met oa. Addie Korsten en Gerd Tjerkstra, beide Managing Partner van The Sourcing Network. Aanleiding voor het interview zijn de uitkomsten van het onderzoek “De Relatie Ontrafeld” dat door hen is uitgevoerd. Het betreft een onderzoek naar de succes- en faalfactoren van IT Sourcing trajecten.

http://www.telegraaf.nl/mijnbedrijf/12331366/__Ict-projecten_in_drijfzand_door_dubbele_agendas__.html

Business Nieuws Radio heeft op 5 juli aandacht besteed aan ditzelfde onderzoek. In een vraaggesprek met BNR ging Gerd Tjerkstra in op de achtergronden en de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. Het gesprek is terug te beluisteren via onderstaande link.

http://www.bnr.nl/?service=player&type=archief&fragment=20120705130400900

Onder de naam “IT takes more than 2 to tango” is de whitepaper te verkrijgen met daarin de uitkomsten van het onderzoek. Na het invullen van onderstaand formulier wordt het u automatisch toegestuurd.

Formulier

captcha

Op 11 juni heeft de Financiële Telegraaf een artikel gepubliceerd, volgend op een interview met oa. Addie Korsten en Gerd Tjerkstra, beide Managing Partner van The Sourcing Network. Aanleiding voor het interview zijn de uitkomsten van het onderzoek “De Relatie Ontrafeld” dat door hen is uitgevoerd. Het betreft een onderzoek naar de succes- en faalfactoren van IT Sourcing trajecten.

http://www.telegraaf.nl/mijnbedrijf/12331366/__Ict-projecten_in_drijfzand_door_dubbele_agendas__.html

Business Nieuws Radio heeft op 5 juli aandacht besteed aan ditzelfde onderzoek. In een vraaggesprek met BNR ging Gerd Tjerkstra in op de achtergronden en de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. Het gesprek is terug te beluisteren via onderstaande link.

http://www.bnr.nl/?service=player&type=archief&fragment=20120705130400900

Onder de naam “IT takes more than 2 to tango” is de whitepaper te verkrijgen met daarin de uitkomsten van het onderzoek. Na het invullen van onderstaand formulier wordt het u automatisch toegestuurd.

Formulier

captcha

The Sourcing Network introduceert de Fit Scan

De Fit Scan is een krachtig instrument dat snel inzicht geeft in potentiële verbeteringen van uw uitbestede IT activiteiten.

De Fit Scan is gebaseerd op praktijk ervaringen van The Sourcing Network en wordt ondersteund door uitkomsten van het onderzoek “IT Takes more than two to tango”. Een breed onderzoek naar de succes- en faalfactoren van IT Sourcing trajecten, met medewerking van het Platform Outsourcing Nederland en de Universiteit van Tilburg.

Wilt u weten hoe de Fit Scan ook u kan helpen, klik dan hier voor meer informatie.

 

The Sourcing Network start blog

De afgelopen maanden heeft The Sourcing Network geparticipeerd in het onderzoek ‘De Relatie Ontrafeld; een onderzoek naar succes- en faalfactoren van outsourcing deals. Binnen afzienbare tijd zal communicatie over de resultaten van dit onderzoek plaatsvinden.

Het onderzoek vormt de inspiratie voor verder onderzoek en visie vorming op het gebied van IT Sourcing. Als hulpmiddel daarbij zal The Sourcing Network een blog starten waarin op praktische wijze verdere visie vorming wordt gefaciliteerd. Dit zal starten nadat de resultaten van ‘De Relatie Ontrafeld’ zijn gepubliceerd, nog even geduld dus.

Gerd Tjerkstra treedt als Managing Partner toe tot The Sourcing Network

Per 16 april 2012 treedt Gerd Tjerkstra als Managing Partner toe tot The Sourcing Network. In deze rol vormt hij samen met oprichter Addie Korsten het management team van The Sourcing Network. “Wij zijn een bedrijf met behoorlijk wat ambities en de benoeming van Gerd past bij deze ambities”, vertelt Korsten. “Gepokt en gemazeld als hij is in de Nederlandse IT wereld, brengt Gerd een schat aan zeer relevante IT Sourcing ervaring mee”.

Na een carrière met directie- en bestuursrollen bij onder andere Fortis, Delta Lloyd, IBM en UWV, was Gerd de afgelopen jaren werkzaam als zelfstandig adviseur. Tjerkstra: “The Sourcing Network dekt met haar propositie de gehele Sourcing Lifecycle af en met name de visie op een effectieve samenwerking tussen klant en leverancier spreekt me aan en herken ik uit mijn praktijk. Mijn achtergrond en ervaring breng ik graag in, met de ambitie om de kwaliteit van die samenwerking verder te verbeteren. En zo de basis voor wederzijds succes te vergroten.”

The Sourcing Network neemt deel aan onderzoek “De Relatie Ontrafeld”

Samen met 3 andere onderzoekers voert Addie Korsten, Managing Partner van The Sourcing Network, een onderzoek uit naar de succes- en faalfactoren van IT Sourcing trajecten. Uit hun brede ervaring signaleren zij dat de ervaringen met IT Sourcing nog steeds zeer divers zijn. De onderzoekers erkennen hun eigen rol hierin en het op een positieve manier beïnvloeden van deze ervaringen vormt dan ook de inspiratie en motivatie voor dit onderzoek. Vanuit de ambitie om de samenwerking tussen opdrachtgevers en IT leveranciers beter in kaart te brengen en te verbeteren, richt het onderzoek zich specifiek op de rol van ‘de relatie’ tussen partijen daarbij: De Relatie Ontrafeld derhalve…

Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in: (1) de samenwerking tussen opdrachtgever en -nemer, (2) het gefaseerde proces van relatieontwikkeling en (3) de succes- en faalfactoren hierbij. Om uiteindelijk met dit verkregen inzicht (4) de samenwerking tussen die partijen op een hoger niveau te krijgen.

In samenwerking met het Platform Outsourcing Nederland en de Universiteit van Tilburg is een aanpak gekozen die voorziet in kwalitatief hoogwaardige interviews bij zowel klant als leverancier organisaties. Door de interviews – per case – op meerdere relevante lagen in de betreffende organisaties te houden levert het onderzoek een beeld op waarin de samenwerking tussen organisaties vanuit meerdere invalshoeken wordt bekeken.

Publicatie van ervaringen, observaties en aanbevelingen zal plaatsvinden in de vorm van een artikel. Naar verwachting zal dit in maart 2012 plaatsvinden. Daarnaast wordt gekeken hoe verdere dialoog kan worden gefaciliteerd om met het delen van inzichten en ervaringen de samenwerking tussen organisaties op een hoger niveau te krijgen.

The Sourcing Network lanceert website

6 Weken na de oprichting heeft The Sourcing Network vandaag haar website gelanceerd. De site geeft een heldere beschrijving van het dienstenportfolio en een duidelijk inzicht in de achterliggende filosofie en netwerkaanpak van The Sourcing Network. Kernachtig verwoord met helder taalgebruik en daarmee passend bij de bedrijfsfilosofie. Meer »