Boeren-verstand, gezond-verstand!

Een paar weken geleden bracht de Tijdelijke Commissie ICT Projecten, na een lang en gedegen onderzoek, haar eindrapport uit waar door velen in de ICT industrie zo naar is uitgekeken. In meer dan 200 pagina’s zijn 10 conclusies en 34 aanbevelingen gedeeld. Maar wat het meest is blijven hangen is de in de toelichting door voorzitter Ton Elias gebruikte term: boeren-verstand. Eindelijk iemand met gezond-verstand!

Nu ben ik in de gelukkige omstandigheid dat mijn schoonvader een (voormalig) boer is. En ook nog een die ik beticht van het bezit van een grote hoeveelheid boeren-verstand. Als Managing Partner van een adviesorganisatie, dat succesvolle samenwerking tussen klant en leveranciers smeedt, biedt mij dat de perfecte uitgangspositie om boeren-verstand in de ICT vorm te geven. Dus, wat is boeren-verstand en hoe kunnen we een eerste aanzet daartoe in de ICT geven?

Boeren-verstand ontstaat door de zichzelf versterkende cirkel van kennis, het toepassen daarvan, de zo opgebouwde ervaring die weer leidt tot nieuwe inzichten en meer kennis. De boer zal dit waarschijnlijk niet zo zien maar hij is hiermee de ultiem lerende 1 mans organisatie. Zeker het veelvuldig toepassen van kennis (als A dan B) helpt hem de juiste keuzes te maken. En als het eens een verkeerde keuze is dan leert hij daar minstens net zoveel van (als A dan niet meer B).

En nu terug naar de ICT, wat kunnen we daarvan leren? We kunnen veel leren van boeren-verstand of eigenlijk gezond-verstand. Maar hoe kunnen wij dat toepassen in de ICT en meer specifiek bij het uitbesteden van ICT werkzaamheden? Nu kent gezond-verstand vele kenmerken maar in deze context noemen we de naar onze inzichten belangrijkste drie.

  1. Kijk naar de belangen van de verschillende partijen.

De ICT industrie is geen liefdadigheidsinstelling, er moet geld verdiend worden. Op zich natuurlijk een gezonde situatie maar ben je er als klant wel van bewust. Met welk doel gaat een leverancier de samenwerking aan: groei (omzet), winst, naamsbekendheid, markt- penetratie, beschermen van de bestaande positie? Bedenk (en maak dus concreet) hoe dat past bij de belangen die je als klant zelf hebt en wat voor lange termijn gedrag je van de leverancier kunt verwachten. Dat kan nogal verschillen van de vaak korte termijn intenties die worden uitgesproken.

  1. Bepaal zelf de haalbaarheid van wat je afspreekt.

Als is de scope van dienstverlening nog zo complex (of maken we dat), van sommige zaken moet je zelf vaststellen hoe een voorgestelde oplossing in de praktijk gaat werken. Doe het niet af als ‘dat is voor mij een black-box’ maar verdiep je in de inhoud hoe diensten geleverd gaan worden. Beperk je hierbij niet alleen tot de technische oplossing maar overzie het geheel van techniek, financiën, contractuele voorwaarden, overleg en alle verder ingrediënten die succesvolle samenwerking mogelijk maken. Met name de randvoorwaarden voor een succesvolle samenwerking worden nog wel eens vergeten maar het is logisch dat bijvoorbeeld grote verschillen in bedrijfsculturen tot botsingen leiden. En bij een partij die veel goedkoper aanbiedt dan alle concurrenten is het noodzakelijk om tot in detail niveau te begrijpen hoe dat mogelijk is. Om te begrijpen of ‘de deal’ voor de leverancier ‘wel uit kan’. Als dat niet zo is zal deze zich in allerlei bochten wringen om de winst toch op peil te houden. Met mogelijk negatieve effecten voor de dienstverlening ten gevolge.

  1. Zoek een passende partner

Onderzoek laat zien dat het vinden van een passende leverancier als cruciaal wordt bestempeld voor het lange termijn succes. Logisch, alleen er wordt wel gezocht maar niet expliciet genoeg. Het blijft toch vaak bij een verplicht nummertje in een selectie proces. Voorkom dat je dit soort inzichten pas opdoet als je echt met elkaar aan de slag bent. Stel duidelijke criteria op die je inzicht geven in cultuur, normen en waarden, omvang, werkwijze en belangen van organisaties. Een partij die erg transparant communiceert werkt moeilijk samen met een gesloten organisatie. Zo ook werkt een partij die zoekt naar de schuldige van een fout, moeilijk samen met een partij die vooral probeert te leren van fouten.

Natuurlijk zijn er nog meer voorbeelden van gezond, boeren-verstand maar met deze 3 hopen we de zichzelf versterkende cirkel van kennis en het toepassen daarvan in gang gezet te hebben.

« Terug naar overzicht

Reacties zijn gesloten.