Samenwerken… daar is het waar het om draait voor The Sourcing Network. Snelle veranderingen, complexe voortbrengingsprocessen en afhankelijkheden van meerdere partijen maken het – nog meer dan voorheen – noodzakelijk dat samenwerking goed verloopt. Enerzijds tussen organisaties in klant – leverancier relaties die in hogere mate van elkaar afhankelijk zijn om hun doelen te realiseren. En daarnaast binnen organisaties waar van teams verwacht wordt dat ze meer output genereren en deze sneller en met hogere kwaliteit opleveren.

Wij begeleiden organisaties die hun IT activiteiten uitbesteden bij het selecteren van een passende leverancier. De implementatie van deze keuze in een transitie hoort daar voor ons als vanzelfsprekend bij. Zo willen we verantwoordelijkheid nemen om de samenwerking goed op gang te brengen. Bestaande relaties die minder goed functioneren helpen we de onderliggende oorzaken hiervan in te zien en weg te nemen. In onze aanpak zijn we zeer expliciet dat we hierbij moeten kijken naar de belangen van beide partijen. Onze kennis en ervaringen aan zowel klant als leverancier zijde zijn daarbij vanzelfsprekend een groot voordeel.

Binnen organisaties helpen we teams hun effectiviteit te verhogen. Samenwerken is daarbij een cruciaal onderwerp. We werken met organisaties aan het wijzigen van structuur en processen maar bovenal aan het veranderen van houding en gedrag. Met deze laatste proberen we het container begrip ‘cultuur’ concreter te maken waardoor er ook actief aan het verbeteren van samenwerking gewerkt kan worden. In onze aanpak staat ‘zelf doen en ondervinden’ centraal. Agile, Lean, Management 3.0, Kanban, Obeya en vele gaming technieken zijn de hulpmiddelen.