The Sourcing Network neemt deel aan onderzoek “De Relatie Ontrafeld”

Samen met 3 andere onderzoekers voert Addie Korsten, Managing Partner van The Sourcing Network, een onderzoek uit naar de succes- en faalfactoren van IT Sourcing trajecten. Uit hun brede ervaring signaleren zij dat de ervaringen met IT Sourcing nog steeds zeer divers zijn. De onderzoekers erkennen hun eigen rol hierin en het op een positieve manier beïnvloeden van deze ervaringen vormt dan ook de inspiratie en motivatie voor dit onderzoek. Vanuit de ambitie om de samenwerking tussen opdrachtgevers en IT leveranciers beter in kaart te brengen en te verbeteren, richt het onderzoek zich specifiek op de rol van ‘de relatie’ tussen partijen daarbij: De Relatie Ontrafeld derhalve…

Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in: (1) de samenwerking tussen opdrachtgever en -nemer, (2) het gefaseerde proces van relatieontwikkeling en (3) de succes- en faalfactoren hierbij. Om uiteindelijk met dit verkregen inzicht (4) de samenwerking tussen die partijen op een hoger niveau te krijgen.

In samenwerking met het Platform Outsourcing Nederland en de Universiteit van Tilburg is een aanpak gekozen die voorziet in kwalitatief hoogwaardige interviews bij zowel klant als leverancier organisaties. Door de interviews – per case – op meerdere relevante lagen in de betreffende organisaties te houden levert het onderzoek een beeld op waarin de samenwerking tussen organisaties vanuit meerdere invalshoeken wordt bekeken.

Publicatie van ervaringen, observaties en aanbevelingen zal plaatsvinden in de vorm van een artikel. Naar verwachting zal dit in maart 2012 plaatsvinden. Daarnaast wordt gekeken hoe verdere dialoog kan worden gefaciliteerd om met het delen van inzichten en ervaringen de samenwerking tussen organisaties op een hoger niveau te krijgen.

« Terug naar overzicht

Reacties zijn gesloten.